Vanliga frågor till väsby centrum

 

Var får rökare röka?

I och med det nya rökförbudet som infördes 1 juli 2019 är det ju förbjudet att röka precis vid våra entréer. Vi hänvisar våra rökande besökare att röka vid de utställda askkopparna.

Om jag tror jag tror jag tappat eller glömt något i centrum, var vänder jag mig?

Kontakta våra vakter då på mail vaktenvasbycentrum@rapidsakerhet.se eller telefon 072-234 50 17.

Om jag vill sälja kakor eller liknande med tex en skolklass, får jag det?

Kontakta info@vasbycentrum.se för frågor om att låna yta i centrum.

Har ni någon cykelservice?

Vi bjuder på luft från vår luftpump till cyklar, rullstolar, barnvagnar, etc. Den finns utanför huvudentrén. Cykelparkeringar finns vid samtliga entréer till centrum. Vi har en ny cykelparkering med tak vid stora parkeringen.

Får man ta med sin hund in i centrum?

Endast ledarhundar får följa med in in centrum. Tyvärr får inte andra hundar det. Vi värnar om allergiker och hundrädda personer.

Finns förvaringsskåp?

Nej vi har inga skåp för att låsa in väskor etc.

Finns det en fotoautomat?

Ja, du hittar den i entré Nord.

Finns det postlåda?

Ja både utanför huvudentrén och utanför vårdhuset.

Jag kommer med mc till er, hur kan jag parkera?

Det finns markerade parkeringsplatser för mc utanför huvudentrén. 2 timmar fri parkering för centrumets alla besökare. 3 timmars fri parkering för parkeringsklubb medlemmar. 

Finns det rullstolar att låna?

Ja vi har en rullstol att låna ut. Ring vakten för att få tillgång till den.

Finns det hjärtstartare i centrum?

Ja det finns fyra hjärtstartare i och omkring Väsby Centrum: en i postgången i östra gången i centrum, en i kommunhusets reception i västra gången, en i vårdhuset hos Capio Vårdcentral, en i Vilunda församling utanför entré norr.

 

Har du ytterligare frågor till oss? Välkommen att skriva till oss på info@vasbycentrum.se.