Här träffas människor för att umgås, jobba och leva, shoppa och äta. I Väsby Centrum är alla välkomna och vi arbetar aktivt för att bidra till ett bättre klimat för kommunens alla invånare. Därför har vi som hyresvärd valt att stödja några av de lokala organisationer som arbetar med värden som är grundläggande för samhället.

Väsby Konsthall

Konstens roll i samhället är viktig och fantastisk – den kan beröra alla medborgare oavsett ålder, kön, bakgrund. Med det som fond har vi startat ett samarbete med Väsby Konsthall som har ett mycket fint program med 8-10 vernissager med ca 15 utställningar varje år. Vi får se en liten del av varje utställning i skyltfönster i Väsby Centrum och förhoppningsvis kan vi bidra till fler besökare i Konsthallens hela utställningar på Optimusvägen 12 b i Optimusfabrikens gamla anrika lokaler från 1908. Varje vår inbjuds kommunens för-, grund- och gymnasieskolor, som får utforma sina egna utställningar alternativt under ett givet tema. Utanför ordinarie program har Konsthallen också välkomnat personer med funktionsnedsättning inom Väsby Stöd att inleda höstens utställningar.

Läs mer om Väsby Konsthall här: www.vasbykonsthall.com