Väsby Centrum är bemannat med ordningsvakter som ansvarar för den dagliga säkerheten. De har också utbildning i hjärt- och lungräddning, defibrilator (hjärtstartare), första hjälpen och konflikthantering. De kan snabbt hjälpa till vid akuta situationer samt föra vidare kommunikation med polis och räddningstjänst.

Vi jobbar ständigt med säkerheten i Väsby Centrum. All personal i centrum ska genomföra en grundläggande säkerhetsutbildning. Kunderna är de viktigaste vi har och därför strävar vi hela tiden efter att öka känslan av trygghet i vårt centrum.

HjärtstartareDet finns fyra hjärtstartare i och omkring Väsby Centrum.

 • En i postgången i östra gången i centrum
 • En i kommunhusets reception i västra gången
 • En i vårdhuset hos Capio Vårdcentral
 • En i Vilunda församling utanför entré norr.

Hundar i centrumMed hänsyn till allergiker får man inte ha med sig hundar i centrum. Ledarhundar är undantaget så klart.

Kamerabevakning i centrum:

 • Ansvarig för kameraövervakningen är Cavendo Asset Management.
 • Personuppgiftsbiträde är Rapid Säkerhet AB: vaktenvasbycentrum@rapidsakerhet.se
 • Kontaktuppgifter till Väsby Centrum är info@vasbycentrum.se
 • Syftet med kamerabevakningen är primärt som ett brottsförebyggande medel men också för att öka tryggheten i centrum.
 • Bildmaterialet hanteras strikt konfidentiellt.
 • Bildmaterialet finns tillgängligt i 30 dagar för polisen att kunna ta del av för att klara upp brott.
 • Efter 30 dagar raderas allt bildmaterial per automatik.
 • Personer som har tillgång till uppgifterna är strikt begränsat och lösenordsskyddat. Polisen får på begäran ta del av material relaterat till brott de utreder. Kontroll av inspelning sker endast vid behov i enlighet med syftet.
 • Inget bildmaterial kommer att överföras till tredje land.
 • Inget bildmaterial kommer användas för automatiserat beslutsfattande.
 • För klagomål, kontakta Datainspektionen om ni anser att vi bryter mot lagar, regler eller avtal.
 • Har ni några frågor eller funderingar, tveka inte att kontakta centrumledningen. Vi nås på e-post: info@vasbycentrum.se