Låna böcker av bokcykeln

Under vintern och våren besöker Bibliotekets mobila bokcykel oss i Väsby Centrum. Ett perfekt tillfälle för att till exempel få hjälp med ditt lånekort. Cykeln kommer finnas på plats under utvalda dagar:

  • Tisdag: 17 januari
  • Tisdag: 13 februari
  • Tisdag: 21 maj