Gör din röst hörd!

Vi vill veta vad ni tycker om Väsby Centrum! Därför pågår den årliga kundundersökningen under maj månad i samarbete med Norstat. Undersökningen görs fysiskt i centrum men man förflyttar sig mellan olika platser i centrum. Deltagarna får sitta ner vid ett bord och ge sina svar digitalt på en dator.

Resultatet är viktigt för att prioritera olika utvecklingsprojekt för Väsby Centrums framtid. Undersökningen kommer sammanfatta svaren från 500 respondenter och ge oss goda indikationer på vad ni uppskattar mest och vad ni anser att centrumet verkligen behöver åtgärda.

Så klart välkomnar vi alltid era åsikter och idéer om hur ni upplever centrumet. Både ris, ros och nya idéer kan ni maila in till info@vasbycentrum.se.