Fram till 2040 ska kommunen kunna räkna ihop ca 60.000 invånare. Idag är det ca 45.000 invånare. I området precis utanför Väsby Centrums södra entré ska området Fyrklövern växa fram.

Fyrklövern är det största bostadsbyggnadsprojektet i Upplands Väsby kommun på 30 år. I den etapp som nu pågår kommer omkring 1560 bostäder i flerfamiljshus att uppföras. Dessa kommer att fördelas genom cirka 1000 bostadsrätter och 560 hyresrätter. I en senare etapp kan ytterligare upp till 400 bostäder tillkomma. När Fyrklövern är fullt utbyggt kommer det att ha skapats boende för omkring 3000-4000 nya Väsbybor.

Fyrklövern byggs av 14 olika byggföretag. Ambitionen med Fyrklövern är att skapa boende för alla med en mångfald av byggherrar som alla har sina idéer om hur området ska utvecklas. De byggherrar som anslutit sig till projektet är: AB Väsbyhem, ALM Equity, Brabo, HSB, JM AB, Junior Living, Riksbyggen, Savana Invest AB, Seniorgården AB, SHH Bostad, Svea Fastigheter AB i samarbete med Silver Life, Stena Fastigheter AB, TB Bostad och UniverCity.

Vid årsskiftet 2018/2019 beräknas de första bostäderna vara inflyttningsklara. Första halvan av 2020-talet är Fyrklövern troligtvis helt färdigbyggt.

Källa: Väsby Fyrklövern